Hệ thống quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái
ATK Định Hoá, Thái Nguyên

Hệ thống là công cụ hỗ trợ đắc lực cho tỉnh trong công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa

“Thủ đô Gió Ngàn, Chiến khu Việt Bắc” - nơi ra đời những quyết sách lớn, quan trọng với vận mệnh đất nước

Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Trung ương, là nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954). Tại đây cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc. Đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa được đánh giá “Là một quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20”. Là địa chỉ đỏ nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ người Việt Nam hành hương về nguồn, xứng đáng là điểm du lịch sinh thái ý nghĩa trong chiến lược thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan các điểm di tích. Đó là minh chứng sinh động cho những nỗ lực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị riêng có của mảnh đất cách mạng.

Di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa

"Quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20"
Đây là khu vực sở hữu một quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt có diện tích lớn nhất Việt Nam, trải dài 520km2 với 182 điểm di tích phân bố trên 23 xã, thị trấn.